STRONA GŁÓWNA
ARTYKUŁY
WYWIADY
AKTUALNOŚCI
INTERNALE
KONTAKT


KOLIBRO - Intranet & BPM Experts
Skutecznie doradzamy
w komunikacji wewnętrznej! KOLIBRO - Intranet & BPM Experts

Kongres EICIM. Relacja z pierwszego dnia.
Portale społecznościowe doceniane przez pracodawców
Start, czyli komu i kiedy potrzebny jest intranet?
Obieg faktur a komunikacja wewnętrzna
Motywowanie użytkowników intranetu
Praca grupowa czyli jak oddzielić ziarno od plew
11 edycja Intranet Design Annual
Dzieląc się wiedzą zyskujemy wiedzę
MTH intranetu, czyli co każdy dojrzały intranet mieć powinien
Znamy Najlepszych w Intranetach i Komunikacji Wewnętrznej w Polsce!


SharePoint.pl
Intranet Journal
AudytKomunikacyjny.pl
Intranet Road Map
Intranet Organization
Najlepsze intranety

Warto budować kulturę organizacyjną - wywiad Enea Operator
Autor: Katarzyna Sosińska, Opublikowano: 2010-12-06 10:33:46


Intranety.pl rozmawiają z Katarzyną Jarzębińską, Kierownikiem Biura Komunikacji Wewnętrznej w Enea Operator Sp. z o.o.

Enea Operator Sp. z o.o. jest największą spółką w Grupie Kapitałowej ENEA. Powstała w roku 2007 w związku z obowiązkiem rozdzielenia działalności dystrybucji energii od jej sprzedaży, nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.


ENEA Operator dostarcza energię elektryczną do ponad 2 200 000 odbiorców w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Wykorzystuje do tego sieć dystrybucyjną obejmującą ponad 20% terytorium kraju, w tym ponad 107 tysięcy km linii energetycznych i ponad 33 tysiące transformatorów. Działa na obszarze 58 213 km², na terenie 5 województw - wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz, w niewielkiej części, dolnośląskiego.

Siedziba mieści się w Poznaniu. Ze względu na wielkość Spółki ma rozbudowaną strukturę terenową - siedziby pięciu Oddziałów znajdują się w Poznaniu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie i Zielonej Górze. Zatrudnia prawie 6 tysięcy pracowników.

Jaką rolę pełni u Państwa Intranet?
Nasz Intranet jest bazą wiedzy, w której są zgromadzone najważniejsze informacje dotyczące spółki, jej struktury organizacyjnej, regulaminów oraz obowiązujących instrukcji. W Intranecie na bieżąco publikujemy informacje o rekrutacjach oraz najważniejsze wydarzenia z życia Spółki. Dużym zainteresowaniem cieszy się książka teleadresowa, w której znajdują się kontakty do wszystkich naszych pracowników i do pracowników z Grupy ENEA.

Ile osób liczy zespół, który zarządza Intranetem?
W Dyrekcji w Poznaniu zlokalizowane jest Biuro Komunikacji Wewnętrznej, w którym zatrudnione są trzy osoby. Koordynują one prace nad Intranetem, ale bez współpracy z pracownikami innych jednostek organizacyjnych naszej Spółki, trudno byłoby zapewnić sprawne funkcjonowanie platformy intranetowej. Biuro Teleinformatyki czuwa nad stroną techniczną Intranetu.

Czy posiadają Państwo funkcje społecznościowe w Intranecie?
Aktualnie prowadzimy projekt podziału Intranetu na dwa filary - pierwszy będzie zawierał oficjalne informacje korporacyjne, drugi będzie pełnił funkcję portalu społecznościowego.

Czy pamięta Pani sytuację, w której Intranet przyczynił się do poznania potrzeb pracowniczych?
To właśnie Intranet jest odpowiedzią na potrzeby naszych pracowników. Na początku 2008 roku przeprowadziliśmy w Spółce Audyt Komunikacyjny i Badanie Satysfakcji Pracowniczej. Wyniki ankiety wyraźnie sygnalizowały konieczność uruchomienia platformy intranetowej. Do prac przystąpiliśmy pod koniec 2008 roku i w roku 2009 platforma intranetowa była gotowa. Po roku istnienia Intranetu przeprowadziliśmy krótkie badanie dotyczące jego funkcjonowania. Niektóre propozycje zmian, sugerowane przez naszych pracowników, zostały wdrożone.

Czy branża, w której Państwo prowadzą działalność, ma wpływ na sposób prowadzenia Komunikacji Wewnętrznej?
Na sposób prowadzenia komunikacji w naszej organizacji ma wpływ głównie olbrzymia rozpiętość geograficzna. Zdajemy sobie sprawę z korzyści, jakie niesie za sobą komunikacja bezpośrednia, jednak ze względu na duże odległości między naszymi oddziałami, często taka komunikacja jest utrudniona. Dlatego na co dzień komunikujemy się przede wszystkim przez e-mail i telefon.

A jakie są Pani „ulubione” narzędzia Komunikacji Wewnętrznej?
Oczywiście nic nie zastąpi tradycyjnej, żywej rozmowy. Dzięki niej pracownicy mają poczucie, że są ważni w firmie, tym samym są bardziej zaangażowani w realizację celów spółki. Idealnie jest, kiedy kadra kierownicza spotyka się cyklicznie z pracownikami. Nasze badania wykazują, że największym źródłem informacji, obok Intranetu , jest właśnie bezpośrednia rozmowa z przełożonymi.

Jak Pani zdaniem należy prowadzić komunikację wewnątrz firmy?
Przede wszystkim z pracownikami należy rozmawiać, informować ich o tym, co się dzieje w firmie, jakie są plany i zamierzenia. Komunikacja powinna być sprawna, wiarygodna i dostosowana do potrzeb odbiorców.

A jakie są Pani własne pomysły wdrożone w organizacji?
Z racji, iż nasze biuro zajmuje się obok zapewnienia sprawnej komunikacji wewnętrznej również budowaniem i wzmacnianiem kultury organizacyjnej, w ramach tego drugiego zadania opracowaliśmy dla zatrudnianych w Spółce pracowników pakiet powitalny „Witaj w Enea Operator”. Jest to dedykowany segregator zawierający podstawowe informacje dotyczące naszego sektora, spółki i jej władz oraz praktyczne informacje, które przydają się każdej nowo przyjętej osobie. Jak rozliczać delegacje? Do kogo zgłaszać się z wnioskiem o urlop? Jak występować o przyznanie sprzętu komputerowego? Jak reklamować sprzęt? Segregator jest wręczany wszystkim nowozatrudnionym pracownikom, także nowoprzyjętym członkom zarządu. Mamy informację zwrotną, iż jest on bardzo pozytywnie przyjmowany i już od pierwszego dnia pracy ułatwia poruszanie się wewnątrz organizacji.

Jak, Pani zdaniem, zmienia się podejście biznesu do Komunikacji Wewnętrznej?
Komunikacja wewnętrzna zyskuje na znaczeniu w polskich firmach. Coraz częściej pełni funkcję wspomagającą realizację strategii biznesowej firmy. Zauważam tendencję rozwoju w stronę zarządzania partycypacyjnego, kiedy pracownicy mają świadomość, że wnoszą istotny wkład w realizację strategii firmy. Komunikacja Wewnętrzna nie ogranicza się tylko do informacji, ale jest również ważnym elementem w budowaniu zaangażowania pracowników.

Jakie największe wyzwania stoją przed Komunikacją Wewnętrzną?
Managerowie muszą zrozumieć i docenić rolę oraz znaczenie Komunikacji Wewnętrznej. Nie mogą jej traktować jako przymus, lecz jako strategiczne narzędzie do budowania kultury organizacyjnej i realizacji strategii i celów Spółki.

Jaki jest Pani ideał zarządzania firmą, która uwzględnia pracowników i ich potrzeby?
Realizacja celów strategicznych Spółki jest praktycznie niemożliwa bez zaangażowania pracowników. A to zaangażowanie buduje się poprzez wzajemny szacunek, zrozumienie oraz życzliwość. To warunki niezbędne w zarządzaniu każdą firmą.

Jakie przesłanie może Pani skierować do czytelników Intranety.pl?
W działaniach w zakresu Komunikacji Wewnętrznej starajmy się wychodzić poza samo informowanie, koncentrujmy się również na budowaniu kultury organizacyjnej. Podejmujmy działania, które ją wzmocnią i tym samym przyczynią się do efektywnej komunikacji.

Rozmawiała:
Katarzyna Sosińska
Katarzyna Sosińska

Redaktor INTRANETY.PL – pierwszego polskiego portalu Intranetów i Komunikacji Wewnętrznej. Wyróżniona absolwentka Podyplomowego Studium Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w projektach z zakresu komunikacji wewnętrznej. Opracowuje i realizuje strategie komunikacji oraz wizerunkowe. 


KNOW-HOW w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą
Jan Fazlagić
The Human Side of Intranets
Jerry W. Koehler (Editor), Thom Dupper, Marvin D. Scaff, Patti Paxson, Fred Reitberger
The Corporate Intranet
Ryan Bernard
The 21st Century Intranet
Jennifer Stone Gonzalez

Copyright (c) intranety.pl | Kontakt