STRONA GŁÓWNA
ARTYKUŁY
WYWIADY
AKTUALNOŚCI
INTERNALE
KONTAKT


KOLIBRO - Intranet & BPM Experts
Skutecznie doradzamy
w komunikacji wewnętrznej! KOLIBRO - Intranet & BPM Experts

Portale społecznościowe doceniane przez pracodawców
Start, czyli komu i kiedy potrzebny jest intranet?
Kongres EICIM. Relacja z pierwszego dnia.
Obieg faktur a komunikacja wewnętrzna
Praca grupowa czyli jak oddzielić ziarno od plew
MTH intranetu, czyli co każdy dojrzały intranet mieć powinien
Motywowanie użytkowników intranetu
Znamy Najlepszych w Intranetach i Komunikacji Wewnętrznej w Polsce!
Dzieląc się wiedzą zyskujemy wiedzę
Jakie są światowe trendy w Intranetach w 2010 roku?


SharePoint.pl
Intranet Journal
AudytKomunikacyjny.pl
Intranet Road Map
Intranet Organization
Najlepsze intranety

Słownik ICBPM
Autor: Aleksander Sala, Opublikowano: 2008-08-19 17:23:33

Słownik ICBPM jest próbą usystematyzowania terminologii i nomenklatury w dziedzinie Internal Communication and Business Process Management czyli w dziedzinie zarządzania komunikacją i procesami wewnętrznymi orgaznizacji.

Dzisiaj słownik ICBPM to ponad 120 haseł jednak mamy świadomość, że to "wierzchołek góry lodowej". Dlatego zapraszamy do dzielenia się wiedzą i uzupełniania słownika poprzez wysyłanie opracowanych haseł na adres redakcja@intranety.pl

W wyszukiwaniu haseł ze słownika bardzo przydatna jest wyszukiwarka naszego portalu. Wpisz wybrany termin, jeśli znajduje się w zasobach Intranety.pl szybko dostaniesz odpowiedź. Jeśli nie zanlazłeś hasła poinformuj nas o tym: redakcja@intranety.pl

 1. Project Account Manager – Pracownik firmy dostarczającej rozwiązania IT, który koordynuje wszystkie działania związane z obsługą danego klienta.
 2. Adres IP – Unikatowy adres określający konkretne miejsce podpięcia komputera do sieci. Adres IP określany jest szeregiem czterech liczb w zakresie od 0 do 255 oddzielonych od siebie kropkami, np.: 123.45.67.89.
 3. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – Technologia, która pozwala na uzyskanie na zwykłej linii telefonicznej transferu do 8 Mb/s. Porównywalnie, rozwiązania standardowe oferują prędkość przesyłu danych od 28,8 do 128 kb/s przy wykorzystaniu technologii ISDN. Asymetryczność łączy oznacza, że dane pobierane z Internetu są z inną szybkością niż wysyłane. Przeważnie połączenia charakteryzują się prędkościami: do 2Mb/s w kierunku do abonenta i ok. 64 kb/s w kanale zwrotnym.
 4. Analityk – Pracownik firmy IT zajmujący się analizą wymagań klienta. Wynikiem jego pracy jest specyfikacja wymagań.
 5. Analiza wymagań – Proces analizy potrzeb klienta oraz możliwości technicznych, które stanowią wyznacznik doboru technologii i rozwiązań wykorzystanych w projekcie.
 6. API (Application Programming Interface) – Interfejs programistyczny aplikacji. Specyfikacja funkcji, klas, interfejsów i procedur umożliwiających komunikację aplikacji z inną aplikacją, biblioteką, systemem operacyjnym, bazą danych.
 7. Applet – Mały program internetowy przeznaczony do uruchamiania w przeglądarce WWW. Applety pisane są za pomocą języka programowania Java.
 8. Aplikacja (ang. application) – Zestaw funkcji użytkowych realizujących określone czynności dostępne dla użytkownika końcowego.
 9. Architektura (ang. architecture) – Budowa systemu, jego części składowych oraz powiązań między nimi.
 10. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – Stosowany w plikach tekstowych system kodowania znaków alfanumerycznych.
 11. ASP – Język programowania stron WWW.
 12. ATM (Asynchronous Transfer Mode) – Technologia umożliwiająca szybki transfer danych w sieciach rozległych.
 13. Audyt Komunikacyjny – Kluczowe badanie w zakresie komunikacji wewnętrznej. Przeczytaj więcej...
 14. Autoryzacja (ang. authorization) – Mechanizm identyfikacji i przypisania uprawnień korzystania z zasobów do użytkownika dostającego się do systemu.
 15. Baza danych (ang. database) – Zbiór informacji skonstruowany tak, aby można było swobodnie nim zarządzać, czyli rozbudowywać go, przetwarzać, przechowywać i udostępniać użytkownikom.
 16. BPM (Business Process Management) - narzędzia i systemy rozwijane od początku lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy użytkowane systemy informatyczne stały się na tyle złożone, że niezbędne stało się tworzenie platform integracyjnych, gwarantujących prawidłową wymianę danych i współpracy aplikacji funkcjonujących w organizacji. Systemy BPM często stanowią integralną część intranetów lub też są uruchamiane jako narzędzie je rozwijające lub uzupełniające. Obsługa systemów BPM coraz częściej leży w kompetencjach managerów ICBPM (patrz w słowniku).
 17. Bramka – Komputer lub urządzenie w sieci lokalnej, za pomocą którego pozostałe urządzenia w sieci komunikują się z Internetem lub innymi sieciami.
 18. Bufor (ang. buffer, cache) – Mechanizm odpowiedzialny za czasowe zapamiętanie i przetwarzanie danych stosowany dla zwiększenia wydajności systemu.
 19. Business intelligence – Proces przetwarzania danych, wykrywania relacji i trendów w danych pomagający w całościowym podejmowaniu decyzji na podstawie zgromadzonej informacji.
 20. Cache przeglądarki WWW – Katalog wykorzystywany przez przeglądarkę WWW, w którym przechowywane są informacje o elementach stron WWW (np. grafice), wczytywane w trakcie wyświetlania strony. Dzięki niemu przy ponownych odwiedzinach danej strony elementy te wczytywane są nie z Internetu, lecz z cache’a. To znacznie przyspiesza ładowanie się witryn internetowych.
 21. Cookie – Informacje zapisywane przez serwisy internetowe odwiedzane przez użytkownika, zapamiętywane na jego komputerze.
 22. CRM (Customer Relation Management) – Dosłownie: zarządzanie relacjami z klientem. System CRM odpowiada za zbieranie, przechowywanie i udostępnianie danych związanych z relacjami z klientami (historia kontaktów, przesyłek, płatności, zakupionych produktów itp.).
 23. Dane (ang. data) – Wszelkie informacje zapisane za pomocą systemu kodowania komputerowego (pliki i programy).
 24. DBMS (Database Management System) – System zarządzania bazą danych. System odpowiedzialny za gromadzenie, utrzymywanie zbiorów danych, zapewniający ich spójność, bezpieczeństwo.
 25. Diagram (diagram) – Graficzne przedstawienie systemu lub zagadnienia.
 26. Dial-up – Łączenie się z Internetem lub inną siecią za pomocą modemu dzwoniącego do usługodawcy internetowego.
 27. DNS (Domain Name Service) – System serwerów i protokołów służący do zamiany adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy numeryczne zrozumiałe dla sieci komputerowej.
 28. Dokumentacja użytkownika – Instrukcja obsługi systemu dostosowana do poziomu wiedzy i potrzeb informacyjnych użytkownika.
 29. Domena – człon adresu internetowego identyfikujący grupę użytkowników lub komputerów w sieci. Poszczególne domeny mogą mieć poddomeny uściślające grono użytkowników lub komputerów z danej sieci. Przykładową domeną jest skrót pl, a poddomeną skrót com, org lub gov.
 30. Dostawca usług internetowych (ang. Internet provider) – Firma zapewniająca użytkownikom dostęp do sieci Internet za pośrednictwem własnej bramki.
 31. DSS (Decision Support System) – System analizujący dane, którego przeznaczeniem jest wspieranie działań decyzyjnych.
 32. EAI (Enterprise Application Integration) – grupa systemów, których zadaniem było integrowanie poszczególnych systemów w organizacji. Dzisiaj te systemy zastąpiły narzędzia klasy Portal Korporacyjny lub Intranet.
 33. Eksploracja danych (ang. data mining) – Proces automatycznej analizy danych, w efekcie którego odkrywane są wzorce oraz zależności pomiędzy nimi. Analiza dokonywana jest wedle wskazanych kryteriów.
 34. E-mail – Komunikat przesyłany za pomocą sieci Internet do skrzynki elektronicznej adresata. Wiadomość e-mail może zawierać załączniki w postaci plików.
 35. ERP (Enterprise Resource Planning) – Dosłownie: planowanie zasobów przedsiębiorstwa. System integrujący działania przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach jego działania. Pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów oraz wspomaganie i uporządkowanie procesów zachodzących w firmie.
 36. Ethernet – Najbardziej popularny standard sieci lokalnych.
 37. Filtr – Narzędzie umożliwiające przeszukiwanie danych i znalezienie wśród nich tylko informacji spełniającej wskazane kryterium.
 38. Firewall – Oprogramowanie zabezpieczające przed przepływem niepożądanych danych zarówno z sieci Internet do komputera użytkownika i odwrotnie. Chroni m.in. komputery lokalne przed atakami robaków sieciowych.
 39. Formularz – Dokument ze zdefiniowanymi polami tekstowymi mający na celu ułatwienie procesu przesyłania informacji. Zamieszczony na stronie internetowej zbiera dane wpisywane przez użytkowników. Najpopularniejszymi rodzajami formularzy to ankiety oraz formularze danych.
 40. Forum – Lista dyskusyjna.
 41. FTP (File Transfer Protocol) – Dosłownie: Protokół transmisji plików. Usługa umożliwiające kopiowanie plików o dużej objętości bezpośrednio z serwera na komputer użytkownika, bez względu na jego lokalizację. Dostęp do FTP realizowany jest za pomocą haseł.
 42. GIS (Geographical Information System) – System informacji geograficznej wykorzystywany m.in. w systemach geodezyjnych i lokalizacyjnych.
 43. GPRS (General Packet Radio Switching) – Technologia pozwalająca na łączenie się i transmisje danych za pomocą sieci komórkowych.
 44. Harmonogram – Plan czasowy realizacji projektu.
 45. Hipertekst (ang. hypertext) – Łączenie tekstu lub fragmentu tekstu z innym dokumentem lub wskazanym miejscem w Internecie. Po kliknięciu na aktywny tekst użytkownik jest kierowany do zdefiniowanego dokumentu, jego fragmentu lub na wskazaną stronę internetową. Sieć WWW oparta jest o ideę hipertekstu.
 46. Home page – Dosłownie: strona domowa. Jest to główny dokument serwisu WWW lub intranetu, który wyświetla się użytkownikom jako pierwszy. Stanowi centralny element serwisu, z którego użytkownik może wchodzić na podstrony.
 47. Host – Maszyna podłączona do sieci Internet o własnym IP.
 48. HTTP (Hypertekst Transport Protocol) – Protokół komunikacji wykorzystywany w Internecie głównie do przesyłania stron WWW i plików.
 49. HUB (koncentrator) – Urządzenie stanowiące punkt zbiorczy w sieci lokalnej. Do niej podłączone są stacje robocze, łącząc je w sieć. Poszczególne stacje łączą się ze sobą poprzez HUB, nie bezpośrednio.
 50. Hurtownia Danych (ang. Data Warehouse, DWH) – Zbiór danych i systemów zarządzania nimi, zorientowanych na przechowywanie informacji o pewnym wycinku rzeczywistości (np. danych o klientach). Dane pochodzą często z wielu źródeł (integrują rozproszone zbiory danych), przeznaczone są tylko do odczytu, głównie w celach analitycznych.
 51. ICBPM (Internal Communication and Business Process Management) - Zarządzanie Procesami i Komunikacją Wewnętrzną (autor terminu: Aleksander Sala, Kolibro) - jest dziedziną zarządzania obejmującą organizację procesów, projektów, dokumnetów i ich obiegu, wiedzy, informacji oraz szeroko rozumianej komunikacji wewnętrznej celem efektywnego funkcjonowania oraganizacji, zarządzania kosztami operacyjnymi w tym obszarze oraz wpływania na tożsamość i motywację pracowników w życiu orgaznizacji. Osoby zamujące się tym obszarem w organizacji pracują na różnych stanowiskach. Najpoprawniejszym i świadomym podejściem jest tworzenie działów ICBPM ze stanowiskami; specjalistów i managerów ICBPM, radaktorów i administratorów systemów podległych ICBPM. Działy współpracujące z ICBPM to HR, Administracja, PR a w zakresie dostarczania systemów i ifrastruktury działy IT. Do głównych zadań działu i managerów ICBPM jest; rozpoznawianie obszarów wymagających automatyzacji, usprawnień (niejednokrotnie innowacji), badanie potrzeb grup projektowych, pracowników oraz uczestników poszczególnych procesów (patrz Audyt Komunikacyjny), wdrażanie i rozwój systemów zarządzania takich jak Intranety, systemy obiegu dokumentów, inne specjalizowane aplikacje, badanie rentowności działających systemów i funkcjonujących procesów, raportowanie do zarządu.
 52. Indeks – Unikalna wartość przypisana poszczególnym danym umożliwiająca jej identyfikację i szybkie wyszukiwanie. Indeksy i indeksowanie danych wykorzystywane jest do przyśpieszania dostępu do danych w bazach danych.
 53. Integralność (ang. integrity) – Spójność wszystkich elementów systemu, jego architektury, procesów przetwarzania i dostępu lub danych.
 54. Interfejs (ang. interface) – Część systemu, aplikacji lub urządzenia widoczna na zewnątrz. Jej zadaniem jest komunikacja ze światem zewnętrznym (np. z użytkownikiem poprzez interfejs użytkownika, urządzeniem poprzez interfejs komunikacyjny lub aplikacją poprzez interfejs programistyczny API).
 55. Internet – Ogólnoświatowa sieć komputerowa łącząca miliony komputerów podłączonych do sieci za pomocą różnorodnych łączy. Stanowi ogromną bazę plików tekstowych i multimedialnych, a także jest kanałem komunikacyjnym pozwalającym na szybkie przesyłanie danych bez ograniczeń geolokalizacyjnych.
 56. Internet Provider – zob. Dostawca usług internetowych.
 57. Intranet – Aplikacja, system informatyczny opisany zbiorem zasad funkcjonowania przeznaczony do zarządzania i procesami i komunikacją wewnętrzną. Intranet najczęściej funkcjonuje w sieci przeznaczonej dla zamkniętej grupy użytkowników przynależącej np. do jednej organizacji lub pracującej w jednej firmie. Intranet oparty jest na rozwiązaniach internetowych. Dostęp do sieci możliwy jest ze zdefiniowanych punktów sieci. Obsługa i zarządzanie Intranetem leży w kompetencjach działu Zarządzania Procesami i Komunikacją wewnętrzną (patrz ICBPM) Czytaj więcej o intranet...
 58. IP (Internet Protocol) – Protokół komunikacyjny wykorzystywany w sieci Internet. Opiera się na numerach IP jednoznacznie identyfikujących hosty w sieci.
 59. ISDN (Integrated Services Digital Network) – sieć cyfrowa z integracją usług. Sieć pozwala na udostępnianie usług cyfrowych dla oddalonych urządzeń (np. telefonów, faksów, wideotelefonów, komputerów).
 60. JAVA – Obiektowy język programowania oparty na językach smalltalk i C++. Nie mylić z JavaScript.
 61. JavaScript – Skryptowy język programowania pozwalający na wykonanie prostych czynności w przeglądarce WWW klienta (np. zmiana koloru czcionki po najechaniu wskaźnikiem na napis na stronie WWW).
 62. JSP – Technologia przeznaczona do budowy stron WWW, wchodząca w skład platformy J2EE, oparta na języku Java.
 63. Kierownik projektu – Osoba zajmująca się przygotowaniem planu projektu (zakresu prac, harmonogramu, przydziału zasobów, budżetu) oraz nadzorująca jego realizację.
 64. Klient/ Server (ang. Client/Server) – Funkcyjny sposób łączenia komputerów w sieci, gdzie istnieje podział na zlecającego pewne usługi (czyli klienta – stację PC) oraz wykonującego je (czyli serwer).
 65. Klucz (ang. key) – Cechy obiektu pozwalające na jego jednoznaczne zidentyfikowanie (np. REGON dla firmy).
 66. Kolibro Intranet Portal – System Zarządzania Komunikacją Wewnętrzną, wykorzystujący platformę Microsoft SharePoint. W skład Kolibro Intranet Portal wchodzi 20 gotowych do wdrożenia modułów. Dowiedz się więcej...
 67. Konto (ang. account) – Zestaw ustawień i uprawnień przypisany do danego użytkownika sieci bądź systemu.
 68. Kostka danych (ang. data cube) – Format danych przystosowany do tworzenia szybkich analiz wykorzystywany w technice OLAP.
 69. LAN (Local Area Network) – Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę komputerów znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie.
 70. Log (ang. log) – Zapis wykonywanych czynności w systemie lub aplikacji, najczęściej w postaci tekstowej.
 71. Logowanie (ang. login, logon) – Wejście do programu lub systemu operacyjnego za pomocą hasła przyporządkowanego do danego użytkownika.
 72. MAN (Metropolitan Area Network) – Miejska sieć komputerowa łącząca sieci lokalne z danego miasta.
 73. Metadane – Dodatkowe dane opisujące dany obiekt (np. dokument). Mogą to być np. słowa kluczowe opisujące dokument, informacja o autorze, tytule itp.
 74. Metodologia prowadzenia projektu – Zbiór praktyk, reguł, dokumentów i procedur wykorzystywany do organizacji prac nad projektem, zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego.
 75. Model systemu – Rozwiązanie pozwalające zobrazować przyszły wygląd tworzonego systemu. Do modelowania systemów wykorzystywane są między innymi diagramy UML, ale również rysunki poglądowe, szkice, makiety interfejsu użytkownika itp.
 76. Modem (ang. Modulator/Demodulator) – Urządzenie pozwalające na transmisje danych za pośrednictwem tradycyjnych łączy telefonicznych, np. między komputerem a Internetem. Stosowany jest głównie przez prywatnych użytkowników, ponieważ zapewnia niski przesył danych. Modem ma formę karty montowanej w komputerze lub zewnętrznego urządzenia podłączanego kablem.
 77. Moduł – Część aplikacji lub systemu odpowiedzialna za realizację określonego zakresu jej funkcji.
 78. MRP – (Material Requirements Planning) – System informatyczny pozwalający na planowanie zapotrzebowania na materiały np. w produkcji.
 79. Obieg Faktur (ang.: invoices flow) - jest jednym z najpowszechniejszych procesów biznesowych. Głównym beneficjentem procesu są działy finansowe i księgowe organizacji. Uczestnikami procesu są wszystkie osoby związane z zakupami w organizacji oraz z przyjęciem, księgowaniem, dekretacją, opisem i akceptacją faktur kosztowych. Proces obsługiwany jest przez system - Elektroniczny Obieg Faktur Kosztowych.
 80. Odsyłacz (ang. link) – Funkcja pozwalająca na przeniesienie się z jednego dokumentu poprzez kliknięcie na wskazany fragment tekstu do innego miejsca na tej samej stronie WWW, do innej strony lub do serwera FTP, bądź wywoła moduł poczty elektronicznej, otwierając szablon nowej wiadomości.
 81. OLAP (On Line Analytical Processing) – Rodzaj narzędzi komputerowych służących do analizy danych przechowywanych w hurtowni danych lub bazie.
 82. OLTP (On-Line Transaction Processing) – Typ przetwarzania komputerowego polegający na realizowaniu transakcji w czasie rzeczywistym.
 83. Pakiet – Porcja większej informacji przesyłanej przez Internet. W przypadku przesyłania obszernej informacji transmisja następuje pakietowo, a adresat wiadomości odbiera informacje w częściach, które w ostateczności są na komputerze adresata automatycznie zbierane w jedną całość.
 84. PHP – Język programowania wykorzystywany do tworzenia stron WWW.
 85. Plik płaski (ang. flat file) – Plik, w którym dane zostały zapisane w postaci alfanumerycznej z separatorami lub o określonej długości pola.
 86. Plug-in – Dosłownie: wtyczka. Program współpracujący z daną aplikacją (np. przeglądarką WWW), poszerzający jej możliwości, np. w zakresie kompatybilności z programami bądź możliwości odtwarzania plików różnorodnych formatów.
 87. Poczta elektroniczna – Program do zarządzania wiadomościami e-mail. Pozwala na tworzenie, wysyłanie, odbieranie i przechowywanie wiadomości elektronicznych.
 88. Portal korporacyjny – Zintegrowany system do zarządzania informacją i wiedzą wewnątrz korporacji oraz służący do relacji ze światem zewnętrznym. Dostęp do portali korporacyjnych mają przeważnie pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi oraz inni interesariusze, każda grupa z odrębnymi uprawnieniami dostępowymi.
 89. PPP (ang. Point to Point Protocol) – Internetowy protokół komunikacyjny umożliwiający przesyłanie pakietów danych różnych formatów dzięki pakowaniu ich do postaci PPP. Podobnie jak SLIP także PPP działa poprzez łącze szeregowe. Protokół wykorzystywany jest m.in. przy modemowej transmisji danych pomiędzy komputerem i Internetem.
 90. Procedura – Zestaw czynności do wykonania, np. procedura SQL zawierająca kilka poleceń SQL do uruchomienia w trybie wsadowym.
 91. Programista – Osoba zajmująca się przełożeniem projektu systemu lub aplikacji na język zrozumiały dla komputera.
 92. Project Manager – patrz: Kierownik projektu
 93. Projekt – Przedsięwzięcie realizowane w określonych ramach czasowych, którego wynikiem jest powstanie nowego, często innowacyjnego rozwiązania.
 94. Projekt graficzny – Projekt wizualnego wyglądu np. aplikacji lub strony WWW.
 95. Protokół – Metoda komunikacji pozwalająca na wymianę informacji np. pomiędzy dwoma komputerami lub programami.
 96. Protokół zmian – Dokument opisujący zmiany wprowadzone do wcześniej zapisanych ustaleń, np. w specyfikacji wymagań.
 97. Przeglądarka WWW (ang. browser) – Program do przeglądania stron internetowych.
 98. Raportowanie (ang. reporting) – Proces wyboru danych z hurtowni danych i ich prezentacji użytkownikowi.
 99. RDB (ang. relational database) – Dosłownie: relacyjna baza danych. Najczęściej stosowany sposób organizacji danych polegający na umieszczaniu danych w płaskich tablicach powiązanych ze sobą.
 100. Reguła biznesowa – Sposób obsługi zdarzenia lub danych w organizacji, który przekłada się na realizację w systemie informatycznym (obsługa danych w systemie realizowana jest na podstawie reguł panujących w organizacji).
 101. Rekord – Pojedynczy wpis w bazie danych.
 102. Relacje (ang. relations) – Zależność zachodząca pomiędzy danymi w relacyjnych bazach danych.
 103. Scenariusze testowe – Opis testów potwierdzających sprawność systemu. Zbiór scenariuszy testowych pozwalających na sprawdzenie całości aplikacji wchodzi w skład planu testów.
 104. Serwer – Komputer udostępniający swoje usługi innym komputerom, np. komputer udostępniający strony WWW lub realizujący dostęp do bazy danych.
 105. SharePoint – Portal Server to światowej klasy bezpieczny, skalowalny i łatwy w zarządzaniu intranetowy portal korporacyjny. Dostarcza użytkownikom pełen zestaw funkcji wspomagających pracę zespołową, zarządzanie projektami, procesami i zasobami firmy. Zapewnia pełnią integrację z aplikacjami MS Office i pocztą elektroniczną MS Exchange. Dowiedz się więcej...
 106. Sieć (ang. network) – Połączenia pomiędzy grupą komputerów pozwalające na wymianę danych pomiędzy nimi. Sieć może obejmować zaledwie kilka komputerów (sieć lokalna) czy miliony komputerów na świecie (Internet).
 107. Skalowalność (ang. scalability) – Zdolność systemu do rozbudowy w celu podnoszenia sprawności działania w warunkach rosnącej liczby użytkowników lub zwiększającej się objętości przetwarzanych danych.
 108. Składnica Danych (ang. Data Mart, DM) – Hurtownia danych projektowana z myślą o potrzebach analizy i raportowania z jednego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Składnica Danych jest zwykle pierwszym etapem budowy hurtowni danych.
 109. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – Protokół komunikacyjny określający sposób przekazywania poczty elektronicznej.
 110. Sortowanie (ang. sorting) – Porządkowanie danych według sprecyzowanych kryteriów.
 111. Specyfikacja wymagań – Spis potrzeb klienta i jego możliwości technicznych służący do przygotowania systemu kompatybilnego ze sprzętem, na którym pracuje klient, i spełniający jego potrzeby w zakresie zarządzania informację i wiedzą.
 112. Spójność (ang. consistency) – patrz: integralność.
 113. Stacja robocza – Komputer należący do sieci lokalnej lub globalnej.
 114. SQL (Structured Query Language) – Najczęściej stosowany język w procesie przeszukiwania bazy danych za pomocą zapytań.
 115. Subskrypcja (ang. subscription) – Mechanizm zamawiania informacji wysyłanych za pomocą np. e-mail. Subskrybować można newslettery lub nowe informacje opublikowane na łamach grup dyskusyjnych czy portalu.
 116. SWITCH – Aktywne urządzenie sieciowe pozwalające na komunikację komputerów i urządzeń w sieci lokalnej.
 117. Systemy transakcyjne – Systemy przeznaczone do zbierania i realizacji żądań klientów, np. system bankowości elektronicznej.
 118. Światłowód – Kable z plastiku lub szkła, przez które transmituje się informacje z wykorzystaniem impulsów światła.
 119. Testy akceptacyjne – Zbiór zadań wykonywanych w procesie sprawdzania sprawności systemu. Ich pozytywny wynik jest warunkiem poprawności wykonania systemu.
 120. Testy wydajnościowe – Zbiór zadań wykonywanych w procesie sprawdzania sprawności systemu pod kątem możliwości obsłużenia żądanej liczby użytkowników lub danych na dostępnym sprzęcie w przygotowanym systemie.
 121. URL (Uniform Resource Locator) – System standaryzacji zapisu adresów internetowych. Przedrostek przed adresem określa, czy dany link jest adresem strony WWW, serwera FTP, intranetu, czy adresu e-mail.
 122. Walidacja – Proces weryfikowania poprawności danych, struktury dokumentów, zgodności ze standardami.
 123. Web Server – Serwer udostępniający strony WWW.
 124. Wizualizacja danych (ang. visualization) – Przedstawienie danych przechowywanych łatwej do analizy firmie graficznej.
 125. Zakładka (ang. bookmark) – Funkcja zapamiętania wskazanego miejsca w Internecie pozwalająca na ominięcie procesu ponownego wyszukiwania lub wpisywania danego adresu.
 126. Zapytanie (ang. query) – Polecenie przeszukania bazy danych (w formie pytania) w celu odnalezienia poszukiwanych treści. Przeważnie do tego celu wykorzystuje się język SQL.
 127. Zespół projektowy – Grupa pracowników pracujących przy danym projekcie. W jej skład wchodzą w większości pracownicy firmy informatycznej będącej wykonawcą projektu, a także przedstawiciele klienta, którzy dostarczają cennych informacji na temat potrzeb organizacji zlecającej.

 
Aleksander Sala

Aleksander Sala - wydawca i redaktor INTRANETY.pl, Dyrektor Generalny INTERNALE - Kongresu i Konkursu Intranetów i Komunikacji Wewnętrznej

Praktyk, doradca, trener i wykładowca. Jest jednym z prekursorów i promotorów wdrożeń Intranetów w Polsce oraz realizacji Audytów Komunikacyjnych i Audytów Intranetów.

Jako ekspert Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej (2000 -2001), uczestniczył w pracach nad powstaniem "Ustawy o dostępie do informacji publicznej".

Brał udział w ponad stu projektach wdrożeniowych i audytowych w zakresie intranetów i komunikacji wewnętrznej, w tym m.in. dla: TVN, BPH BH, General Electric, Roche Polska, Eurobanku, Kompanii Piwowarskiej, Konica-Minolta, Lindt Polska, Jeronimo Martins Dystrybucja - Biedronka, Leroy Merlin, Rossmann, Orlen Oil, PGE, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, PART i wielu innych.

Autor sprawdzonych metod analityczno-audytowych - Intranet Broad View i Internal Communication Strategy.


KNOW-HOW w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą
Jan Fazlagić
The Human Side of Intranets
Jerry W. Koehler (Editor), Thom Dupper, Marvin D. Scaff, Patti Paxson, Fred Reitberger
The Corporate Intranet
Ryan Bernard
The 21st Century Intranet
Jennifer Stone Gonzalez

Copyright (c) intranety.pl | Kontakt