STRONA GŁÓWNA
ARTYKUŁY
WYWIADY
AKTUALNOŚCI
INTERNALE
KONTAKT


KOLIBRO - Intranet & BPM Experts
Skutecznie doradzamy
w komunikacji wewnętrznej! KOLIBRO - Intranet & BPM Experts

Audyt Komunikacyjny - kluczowe narzędzie badawcze
Start, czyli komu i kiedy potrzebny jest intranet?
5 intranetowych mitów
Nominowani za Najlepsze Intranety i Komunikację Wewnętrzną w Polsce
Minimum 21 korzyści z wdrożenia Intranetu
Słownik ICBPM
Obieg faktur a komunikacja wewnętrzna
Motywowanie użytkowników intranetu
Tożsamość Intranetu
Human Resources Intranet


SharePoint.pl
Intranet Journal
AudytKomunikacyjny.pl
Intranet Road Map
Intranet Organization
Najlepsze intranety

Rośnie ranga i jakość intranetów na świecie
Autor: Redakcja INTRANETY.pl, Opublikowano: 2009-05-11 13:23:30

Mamy kolejne rozstrzygnięcie rankingu realizowanego przez Nielsen Norman Group "10 Best Intranets of 2009". Ranking realizowany jest przez założoną przez Jakoba Nielsena firmę konsultingową zajmującą się szeroko rozumianą użytecznością technologii informatycznych. Ranking poza tym, że docenia najbardziej aktywne w rozwijaniu swoich intranetów firmy ma przyczyniać się globalnego wzrostu jakości intranetów i świadomości w ich wykorzystaniu na świecie

Niewątpliwie na uwagę w tegorocznej edycji zasługuje fakt, że najliczniejszą grupą reprezentowaną przez zwycięzców są firmy konsultingowe oraz firmy z rozproszoną strukturą. Przypomnę, że w latach poprzednich wygrywali z reguły przedstawiciele sektora finansowego i nowoczesnych technologii.

A oto laureaci "10 Best Intranets of 2009":

  1. Altran (Francja)
  2. AMD (USA)
  3. BASF (Niemcy)
  4. COWI Group (Dania)
  5. Deloitte Touche Tohmatsu (USA)
  6. Environmental Resource Management (USA)
  7. HSBC (odział Brazylia)
  8. Bank Kaupthing (Islandia)
  9. L.L.Bean (USA)
  10. McKesson Corporation (USA)


Ranking powstaje na bazie szczegółowej analizy eksperckiej przez co pozwala na uchwycenie trendów i standardów aktualnie panujących w tworzeniu i rozwoju intranetów w organizacjach.

Tegoroczne wnioski jednoznacznie pokazują jak strategicznym narzędziem staje się intranet w organizacjach. Zasadnicze wnioski i trendy z raportu Design annual 2009:

Rośnie znaczenie dostawców i zewnętrznych konsultantów w projektach intranetowych

6 na 10 nagrodzonych intranetów tworzonych jest z pomocą zewnętrznych konsultantów. Jednakże w przeciwieństwie do praktyk z ubiegłych lat nie są zlecenia całościowe. Coraz bardziej dojrzałe i kompetentne zespoły intranetowe po stronie organizacji selektywnie określają zakres zleceń przejmując część obowiązków projektu.

W tym miejscu Nielsen definiuje główne powody, dla których warto korzystać z usług zewnętrznych fachowców i dostawców. Przede wszystkim ich udział w projekcie pozwala na uzyskanie obiektywnego i świeżego spojrzenia. Dodatkowo konsultanci zewnętrzni są w stanie w dużo sprawniej i szybciej stworzyć kompleksową i precyzyjną analizę, na którą zespół po stronie organizacji musiałby poświecić wiele godzin pracy, często w czasie wykraczającym poza zakres codziennych obowiązków.

Wzrosła liczba osób odpowiedzialnych za intranet

Kiedy w 2001 Nielsen przeprowadził pierwsze badanie zespół intranetowy liczył średnio 6 pracowników. Aktualnie średni zespół opiekujący się rozwojem intranetu liczy 14 osób. Widać z tego jak wzrasta znaczenie intranetu w komunikacji wewnętrznej i zarządzaniu.

Awans w strukturze organizacji

W zależności od charakteru działalności i złożoności struktury organizacyjnej intranet zarządzany jest przez coraz wyższe szczeble w hierarchii. W tym roku na liście Nielsena widzimy nawet firmę (Environmental Resource Management), w której zespół projektowy intranetu bezpośrednio podlega prezesowi spółki.

Rosną budżety a narzędzia intranetowe są coraz bardziej złożone

Wraz ze wzrostem potrzeb w wykorzystaniu intranetu, rosnącymi budżetami na ich rozwój rośnie też portfel modułów, funkcji i narzędzi implementowanych w intranetach. Niestety jeszcze nie zawsze przekłada się to jakość. Nielsen zauważa, że przede wszystkim liczą się kompetencje i zaangażowanie zespołu projektowego oraz jego zdolność do adekwatnego reagowania na potrzeby użytkowników.

Intranet strategicznym narzędziem zarządczym

Intranet przestał być wyłącznie repozytorium informacji i dokumentów. Wyraźnie stał się również efektywnym narzędziem do delegowania i rozliczania (raporty) zadań oraz udostępniania narzędzi informatycznych. Co istotne, managerowie przeszli od teorii do praktyki i wykosztują intranet do zarządzania wiedzą a szczególnie umożliwiają aby w intranecie powstawały nowe, innowacyjne pomysły i rozwiązania dla organizacji. W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, że wdrażanie narzędzi klasy knowledge management wymaga realnych posunięć biznesowych, które umożliwiają np. docenienie pracownika, który dzieli się wiedzą i pomysłami.

Liczy się pojedynczy pracownik liczy się użytkownik intranetu

Na szeroką skalę realizuje się zjawisko oddawania intranetu w ręce samych użytkowników. Sprzyja temu wykorzystanie praktyk stosowanych w trendach 2.0. Coraz częściej intranety zaczynają przypominać serwisy społecznościowe, których siłą jest profil użytkownika (wypowiedzi, zdjęcia, dokumenty) oraz współpraca użytkowników (pracowników). Z opinii zarządów wynika, że ciągle dbają o takie moderowanie aktywności użytkowników aby ciągle oscylowała wokół strategicznych celów biznesowych.

Blogi w intranetach coraz bardziej popularne

Okazało się, że blogi prowadzone przez szefów firm i działów sprawdzają się jako kanał szybkiego komunikowania się z najniższymi i średnimi szczeblami. Szefowie większości firm, które stały się laureatami ?10 Best Intranets of 2009?: prowadzą w intranecie blogi pod tzw. nazwą CEO Blog (Chief Executive Officer Blog). Pracownicy na tych blogach umieszczają swoje komentarze a tym samym mają realny wpływ na losy organizacji. Wykorzystując to narzędzie zarządy mają możliwość zbierania opinii pracowników, testowania nastrojów. Jest to też super miejsce na uwalnianie tzw. ?testowych balonów? badających reakcje na pewne propozycje i rozwiązania. Z drugiej strony pracownicy mają poczucie, że są informowani z najbardziej właściwego i najważniejszego źródła w organizacji.

SharePoint dominującą platformą

We wcześniejszych edycjach ?10 Best Intranets of 2009? wygrywające firmy charakteryzowała duża dywersyfikacja technologii w których realizowane były intranety i nie można było wskazać wyróżniającego się narzędzia. Dzisiaj już ponad połowa intranetów wykorzystuje platformę SharePoint. Autorzy badania zauważają, że wybór platformy SharePoint jest traktowany jako fundament, który oszczędza czas i budżety w starcie projektu. W dalszej kolejności organizacje albo samodzielnie rozwijają narzędzie albo wykorzystują rozwiązania zewnętrznych dostawców w zakresie implementacji nowych modułów i obsługi procesów.

Redakcja www.intranety.pl  na podstawie: A. Waite, Nielsen announces the 10 Best Intranets of 2009, styczeń 2009
Redakcja INTRANETY.pl
Redakcja serwisu INTRANETY.pl zaprasza wszystkich chętnych do współpracy

KNOW-HOW w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą
Jan Fazlagić
The Human Side of Intranets
Jerry W. Koehler (Editor), Thom Dupper, Marvin D. Scaff, Patti Paxson, Fred Reitberger
The Corporate Intranet
Ryan Bernard
The 21st Century Intranet
Jennifer Stone Gonzalez

Copyright (c) intranety.pl | Kontakt